XL2 – Thi Công Xây Dựng Trung Tâm QA-QC-R&D và Khu Nhà Kỹ Thuật

BID.2312.1000134

Tên dự toán mua sắm

XL2 – Thi Công Xây Dựng Trung Tâm QA-QC-R&D và Khu Nhà Kỹ Thuật

Ngày công bố

27-12-2023 08:00

Thời điểm đóng thầu

15-01-2024 09:00

Thời điểm mở thầu

15-01-2024 09:30

Bên mời thầu

Bidiphar

Lĩnh vực

Xây Lắp

Hình thức dự thầu

Đấu thầu trực tiếp

Loại hợp đồng

Trọn gói

Phương thức LCNT

Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện

180 Ngày

Ghi chú

Địa điểm mở thầu

Tại văn phòng Bidiphar

Chi phí phát hành HSMT

Địa điểm thực hiện

Khu A, KKT Nhơn Hội, TP.Quy Nhơn, Bình Định

Thời điểm đóng thầu

09:00

15/01/2024

Hết hạn nộp hồ sơ

Thời gian còn lại: