Hướng dẫn làm rõ dự thầu

Sau khi nhà thầu tiến hành nộp hồ sơ dự thầu (xem hướng dẫn nộp thầu) đến thời điểm mở thầu Bidiphar sẽ thực hiện Biên bản mở thầu và tạo các yêu cầu làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu đã nộp.

Nhà thầu có trách nhiệm trả lời để làm rõ nội dung hồ sơ dự thầu của mình, dựa trên các yêu cầu làm rõ dự thầu của Bidiphar. Sau đâu là các hướng dẫn làm rõ dự thầu:

Bước 1: Vào menu Hỏi đáp – làm rõ chọn Làm rõ dự thầu để xem Danh sách các yêu cầu làm rõ dự thầu

Trong màn hình Danh sách làm rõ dự thầu hiển thị danh sách tất cả các gói thầu với trạng thái như sau

  • Đã Có Phản Hồi: Sau khi nhận được yêu cầu từ Bidiphar
  • Đã Gửi Phản Hồi: Sau khi nhà thầu gửi phản hồi đến Bidiphar
  • Hết Hạn Làm Rõ: Những gói thầu đã kết thúc quá trình nộp thầu (tới thời điểm đóng thầu) thì sẽ không được thực hiện yêu cầu làm rõ.

Bước 2: Sau khi nhấn vào nút Đã có phản hồi sẽ hiện ra màn hình Làm rõ dự thầu

Nhập thông tin cần làm rõ và nhấn nút Trao đổi để gửi yêu cầu và xem lịch sử đã trao đổi với nhà thầu.