Hướng dẫn xem kết quả đấu thầu

Sau khi nhà thầu kết thúc quá trình nộp thầu Bidiphar sẽ thực hiện việc mở thầu, chấm thầu và thông báo kết quả đấu thầu. Nhà thầu có thể xem kết quả đấu thầu theo hướng dẫn bên dưới.

Bước 1: Vào memu Dự án – gói thầu chọn Kết quả đấu thầu

Hiển thị danh sách kết quả đấu thầu của tất cả các gói thầu mà nhà thầu đã tham gia nộp thầu.

Bước 2: Sau khi nhấn vào nút Kết Quả Chấm Thầu sẽ hiện thị chi tiết

Nhà thầu có thể xem được nhà thầu được lựa chọn, danh sách nhà thầu không được lựa chọn, file biên bản mở thầu và quyết định thông báo kết quả trúng thầu.