Hướng dẫn làm rõ gói thầu

Sau khi tiến hành xem thông tin gói thầu, nhà thầu có thể yêu cầu Bidiphar làm rõ các thông tin trong hồ sơ mời thầu. Sau đây là hướng dẫn nhà thầu tạo yêu cầu làm rõ gói thầu.

Bước 1: Vào menu Hỏi đáp – làm rõ chọn Làm rõ gói thầu để xem Danh sách làm rõ gói thầu

Trong màn hình Danh sách làm rõ gói thầu hiển thị danh sách tất cả các gói thầu với trạng thái như sau

  • Yêu Cầu Làm Rõ: Những gói thầu này đang trong quá trình nộp thầu, nên nhà thầu được thực hiện Yêu cầu làm rõ gói thầu.
  • Đã Gửi Yêu Cầu: Sau khi đã Tạo yêu cầu làm rõ gửi đến Bidiphar
  • Đã Có Phản Hồi: Sau khi nhận được phản hồi từ Bidiphar
  • Hết Hạn Làm Rõ: Những gói thầu đã kết thúc quá trình nộp thầu (tới thời điểm đóng thầu) thì sẽ không được thực hiện yêu cầu làm rõ.

Bước 2: Sau khi nhấn vào nút Yêu Cầu Làm Rõ sẽ hiện ra màn hình Làm rõ gói thầu

Nhập thông tin cần làm rõ và nhấn nút Trao đổi để gửi yêu cầu và xem lịch sử đã trao đổi với nhà thầu.