Hướng dẫn đăng ký nhà thầu

Để tham gia đấu thầu, đầu tiên nhà thầu phải thực hiện thao tác đăng ký nhà thầu. Sau khi nhận được đăng ký Bidiphar sẽ tiến hành xác minh thông tin và duyệt nhà thầu. Tài khoản nhà thầu sau khi duyệt sẽ được tham gia đấu thầu.

Để thực hiện đăng ký nhà thầu thì truy cập vào: https://muasam.bidiphar.com/dang-ky-nha-thau/

 

 

Điền các thông tin, nhấn nút ĐĂNG KÝ NHÀ THẦU sau đó đợi Bidiphar duyệt thông tin nhà thầu và tiến hành ĐĂNG NHẬP vào hệ thống.

Xem hướng dẫn Xem & nộp hồ sơ dự thầu