CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)

Địa chỉ: 498 Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung, Thành Phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

 Điện thoại: +84 (256) 3846500 – 3846040 – 3847798

 E-mail: info@bidiphar.com

 Website: bidiphar.com