TVGS 2 – TƯ VẤN GIÁM SÁT GÓI THẦU XL2

BID.2401.1000136

Tên dự toán mua sắm

TVGS 2 - TƯ VẤN GIÁM SÁT GÓI THẦU XL2

Ngày công bố

12-01-2024 09:00

Thời điểm đóng thầu

20-01-2024 10:00

Thời điểm mở thầu

20-01-2024 10:15

Bên mời thầu

Bidiphar

Lĩnh vực

Khác

Hình thức dự thầu

Qua Web đấu thầu Bidiphar

Loại hợp đồng

Trọn gói

Phương thức LCNT

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện

180 Ngày

Ghi chú

Địa điểm mở thầu

Tại văn phòng Bidiphar

Chi phí phát hành HSMT

Không

Địa điểm thực hiện

lô A3.03 Khu kinh tế Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, Bình Định

Thời điểm đóng thầu

10:00

20/01/2024

Hết hạn nộp hồ sơ

Thời gian còn lại: