Mua sắm Tủ tạo môi trường nhiệt độ và độ ẩm cho Phân xưởng cơ điện

BID.2311.1000128

Tên dự toán mua sắm

Mua sắm Tủ tạo môi trường nhiệt độ và độ ẩm cho Phân xưởng cơ điện

Ngày công bố

07-11-2023 09:00

Thời điểm đóng thầu

27-11-2023 09:00

Thời điểm mở thầu

27-11-2023 09:30

Bên mời thầu

Bidiphar

Lĩnh vực

Hàng hoá

Hình thức dự thầu

Qua Web đấu thầu Bidiphar

Loại hợp đồng

Trọn gói

Phương thức LCNT

Thời gian thực hiện

90 Ngày

Ghi chú

Địa điểm mở thầu

Web đấu thầu Bidiphar

Chi phí phát hành HSMT

Không

Địa điểm thực hiện

Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định(Bidiphar), Địa chỉ: Số 498 Nguyễn Thái Học, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Điện thoại: 0256.3846500

Thời điểm đóng thầu

09:00

27/11/2023

Hết hạn nộp hồ sơ

Thời gian còn lại: