Mua sắm máy in truyền nhiệt

BID.2311.1000131

Tên dự toán mua sắm

Mua sắm máy in truyền nhiệt

Ngày công bố

13-11-2023 15:00

Thời điểm đóng thầu

22-11-2023 09:00

Thời điểm mở thầu

22-11-2023 09:30

Bên mời thầu

Bidiphar

Lĩnh vực

Hàng hoá

Hình thức dự thầu

Qua Web đấu thầu Bidiphar

Loại hợp đồng

Trọn gói

Phương thức LCNT

Thời gian thực hiện

120 Ngày

Ghi chú

Địa điểm mở thầu

Web đấu thầu Bidiphar

Chi phí phát hành HSMT

Không

Địa điểm thực hiện

498 Nguyen Thai Học

Thời điểm đóng thầu

09:00

22/11/2023

Hết hạn nộp hồ sơ

Thời gian còn lại: